Παναγιούδα – Μυτιλήνη, 81100
Λέσβος – Ελλάδα

 

Τηλ. +30 22510 32623
Κιν. +30 69 77991409

E-mail: studioslesvos@gmail.com

 

GPS: 39.145990, 26.529487