Παναγιούδα – Μυτιλήνη, 81100, Λέσβος – Ελλάδα
Τηλ. +30 22510 32623 – Κιν. +30 69 77991409

 

GPS: 39.145990, 26.529487